Marsvin och sjukdomar

Det är aldrig roligt när man märker att ens marsvin inte mår bra. Marsvin blir inte oftare sjuka än andra husdjur, men tyvärr så händer det ibland ändå. Här har jag försökt att beskriva några av de vanligaste sjukdomarna som marsvin kan drabbas av.

När marsvin blir sjuka

När marsvin blir sjuka

Ett första tecken på att ett marsvin är sjukt är att den sitter i ett hörn i buren med uppburrad päls. Detta är ett tydligt tecken på att något är fel. Var därför väldigt uppmärksam på hur marsvinet mår, lämna det ifred i någon timma/timmar och se om den repar sig. Det kan hända att de ligger uppburrade i några timmar, men att de blir bra efter en stund. Dock är det inte alltid så. Oftast är det något som är fel och kanske behöver man uppsöka veterinär.

Det är också ett tydligt tecken på att ett marsvin är sjukt när de slutar att äta. Marsvin äter i princip hela tiden och när de slutar äta så brukar de dö efter ett par dagar. Om marsvinet inte har börjat äta själv så måste du inom ett dygn hjälpa marsvinet genom att stödmata med lite mat, lite åt gången men väldigt ofta. Du kan köpa majsvälling eller frukt- och rotfruktspure bland barnmaten i affären. Mata marsvinet med en spruta som kan köpas på apoteket. Kontakta samtidigt veterinär som får undersöka marsvinet.

Tyvärr är det så att när ett marsvin visar tecken på sjukdom så är det ofta mycket sjukt. Det bästa sättet att kontrollera ditt marsvins hälsa är därför att väga det på en digital köksvåg en gång i veckan och anteckna på en lista. Ofta är första tecknet på sjukdom viktnedgång.

Nedan följer några olika sjukdomstillstånd. Jag vill poängtera att jag inte är någon veterinär, utan denna information är bara allmän information. Det är alltid bäst att rådfråga veterinär när man misstänker att ett marsvin är sjukt.

Förkylning

Marsvin har lätt för att bli förkylda om de utsätts för tex drag eller stora temperaturväxlingar. De får kladdiga ögon och nos samt nyser. De sitter samtidigt med uppburrad päls och verkar allmänt hängiga. För att undvika att de andra marsvinen blir sjuka så isolera det förkylda marsvinet och ställ det på ett lugnt, varmt och dragfritt ställe. Ge lite extra vitaminer också. Om symptomen kvarstår eller förvärras måste veterinär kontaktas så marsvinet kan få antibiotika. Det är tyvärr lätt för ett förkylt marsvin att förkylningen övergår till lunginflammation.

Lunginflammation

Symptomen på lunginflammation liknar symptomen för förkylning, nämligen kladdiga ögon och nos, slöhet och dålig aptit. Lunginflammation är en luftvägsinfektion som orsakas av ett flertal virus och bakterier. Friska marsvin har redan dessa bakterier i sina luftvägar utan att bli sjuka, men vid vissa situationer kan de bli känsliga mot bakterierna. Det kan vara vid t.ex. vid förkylning, stress, dåligt foder och dålig skötsel. I vissa fall kan marsvin ha lunginflammation utan några symptom som då ofta leder till döden, eftersom ingen behandling sätts in i tid.

Löss/ohyra

Att marsvin får löss är ganska vanligt. Ibland kan till och med ditt marsvin vara smittat redan när du köper det i djuraffären. Lössen är gulvita och 1-2 mm långa. De kan även se ut som små vita maskar som kryper omkring i pälsen. De kryper runt i hårbotten och lever av fett och hudavlagringar och orsakar klåda hos marsvinet. Det är dock lätt att bli av med lössen! Man får bada samtliga marsvin i ett ohyreschampo som finns att köpa i djuraffärer och på apotek. Kom ihåg att samtidigt rengöra buren ordentligt samt alla tillbehör i buren. Man måste sen efter en bestämd tid (ca 10-14 dagar) upprepa behandlingen då eventuella ägg har kläckts. Marsvinens ohyra kan inte smittas till människor eller andra husdjur.

Static Lice

Static Lice är små kvalster, ca 0,5 mm stora som livnär sig på marsvinens hud och lägger sina ägg i pälsen. Dessa kvalster kan sitta nästan stilla på hårstråna så det är svårt att se dem. Dessa kvalster kliar inte på marsvinet och tittar man noga så kan man se kvalsterna som små prickar som långsamt rör sig. Oftast sitter de på marsvinets bakdel, men de kan även finnas på andra ställen. De behandlas på samma sätt som annan ohyra, d.v.s. med ett speciellt ohyreschampo där proceduren ska upprepas efter några dagar. Dock kan det ibland vara väldigt svårt att bli av med static lice. Då kan man prova med att klippa bort pälsen där de sitter. Dessa kvalster kan inte smittas till människor eller andra husdjur.

Marsvinsskabb

Marsvinsskabb kallas också för sellnic som är ett kvalster som lever av huden. Symptomen på marsvinsskabb är klåda, kala fläckar framför allt på magen och nacken och håravfall. Marsvinet tappar pälsen i flagor med mjäll längst ner. Det är en plågsam sjukdom då marsvinet kan klia sig så mycket att det uppstår sår. Marsvinet kan också få kramper och springa runt i buren på grund av skabben. Du måste kontakta veterinär som hjälper dig att behandla sjukdomen. Marsvinsskabb kan inte smittas till människor eller andra husdjur.

Böld (varböld på marsvin)

Marsvin kan få varbölder på olika ställen på kroppen. Enligt min veterinär som jag alltid går till så är det väldigt vanligt att marsvin får just varbölder. Marsvin har talgkörtlar på flera ställen på kroppen och dessa blir ibland igentäppta så de får en varböld, ungefär som en jättestor finne. Ofta får de dessa bölder på huvud-, hals-, skulder- och ryggområdet. Ofta blir marsvinet hårlös på bölden som kan vara 2-5 cm stor. Bölden är inte smärtsam för marsvinet och om man trycker på den lätt så känner man att den är mjuk.

Bölden kommer inte att försvinna av sig självt, utan kommer efter en lång tid bli så stor att den kan spricka. Vissa säger att man kan själv klämma bölden (klämma tills det kommer rent klart blod) och sen tvätta med koksaltlösning, men jag rekommenderar att gå till veterinär. Gå då medan bölden fortarande är liten, då blir behandlingen lindrigare. Väntar man länge (flera månader) så krävs det operation. Det är viktigt att veterinären bränner bort hela kapseln som sitter kapslad runt varet för annars kommer bölden tillbaka och proceduren behöver göras om igen.

Tandproblem (matvägrar)

Ett av de vanligaste orsakerna till att ett marsvin blir sjukt är att marsvinet får problem med sina tänder. Anledningen till att marsvinet har fått tandproblem är antingen felaktig kost, felaktigt bett eller sjukdom som påverkar bettet. Oftast är det felaktig kost som är problemet. Tänderna slits ned för lite eller i fel vinkel som gör att det bildas vassa kanter på tänderna. Dessa sylvassa kanter skär sedan in i kinden eller tungan som gör jätteont varje gång de tuggar.

Till en början så ser man inga tecken på att marsvinet är sjukt. Marsvinet är lika piggt som vanligt och vill gärna äta och är intresserad av mat. Men den väljer ut lättuggade matbitar eftersom det gör ont att tugga och detta leder till att tänderna slits ännu mindre. Marsvinet börjar sedan att äta mindre och mindre och slutar tillslut att äta helt och hållet och blir mycket svagt. Ett annat tecken är också att marsvinet är blöt i pälsen runt munnen och på hakan och bajsar väldigt lite. Ett marsvin som inte har ätit på 24 timmar kan dö om den inte får i sig mat! Sök veterinär akut för då är det bråttom!

I samband med att de har fått för långa kindtänder så kan de få en böld i anslutning till underkäken. Det är tandroten som hela tiden bygger på tanden underifrån, som vid problem med för långa kindtänder, trycks ut genom underkäken och bildar en stor böld där. Kontakta veterinär eftersom marsvinet har stor smärta. Tyvärr så brukar detta problem inte bli bra trots operation. Det är därför väldigt viktigt att förebygga genom rätt kost så marsvinet inte hamnar i denna situation! Vill du veta mer om marsvinens tänder, läs under avsnittet Klor och tänder

Diarré

Får marsvinet diarré kan detta ha orsakats av att marsvinet har fått för mycket av t.ex. gräs eller sallad. Det är därför viktigt att marsvinen alltid har tillgång till hö i sin utebur om man har en sådan på gräsmattan sommartid! Diarré kan också orsakas av dåligt foder, foderbyte eller tråkigt nog orsakas av någon annan sjukdom, t.ex. en infektion.

Diarré kan vara farligt eftersom marsvinet inte får i sig tillräckligt med vätska då mycket av vätskan försvinner i avföringen. Ta bort all pellets/foder samt grönsaker och ge endast hö och vatten. Du kan också köpa näringsersättning i livsmedelsaffär eller på Apoteket som du matar med liten spruta. Om marsvinet mår så dåligt att den inte vill äta eller dricka själv så kontakta veterinär direkt. Vänta annars ett dygn och se om besvären går över, kontakta annars veterinär som får undersöka marsvinet och hitta en anledning till besvären.

Förstoppning

Om marsvinet blir förstoppad kan det bero på att de inte har fått tillräckligt med hö eller att de fått för lite färskfoder. Andra anledningar kan också vara för lite motion, plötslig ändring av foder eller stress i samband med miljöombyte. Om symptomen inte går över och blir akut måste veterinär kontaktas.

C-vitaminbrist (bakbensförlamning)

Symptomen för c-vitaminbrist är vingliga ben, ovilja att röra sig, svullna leder och revben, spontana blödningar från bland annat tandkött och eventuellt diarré. C-vitaminbrist kan om den inte botas övergå till marsvinsförlamning då marsvinet inte kan gå eftersom bakbenen förlamas. Ge extra mycket c-vitaminrika frukter och grönsaker och kontakta veterinär.

Munsvamp/nossvamp

Munsvamp och nossvamp kan uppstå om marsvinet äter för mycket av syrerik kost, t.ex. äpple och tomat. Olika marsvin är olika känsliga för att få det. Munsvamp kallas det om det sätter sig i eller runt munnen och får de svampen på nosen kallas det för nossvamp. Munsvampen sätter sig ofta vid de övre framtänderna vilket kan göra att marsvinet får problem med att äta.

Börja med att inte ge tomat och äpple som kan göra symtomen värre. Sen kan du försöka att försiktigt skrapa bort all svamp man ser och smörj in nos eller mun med salva mot svamp som finns att köpa receptfritt på apoteket (t.ex. Pevaryl eller Canesten). Om det inte blir bättre av det så kontakta veterinär.

Trumsjuka

Om marsvinet får dåligt foder eller plötsliga foderförändringar kan den få trumsjuka. Trumsjuka kan också uppkomma i samband med infektionssjukdomar. Magen blir svullen och den ömmar vid beröring och är en smärtsam sjukdom för marsvinet. Kontakta veterinär omedelbart då sjukdomen kan leda till döden om den inte behandlas.

Urinvägsinfektion/urinsten

Marsvin kan drabbas av urinvägsinfektion och urinsten. Symptomen är att marsvinet kvider när den kissar, har svårt att kissa, urinet är blodfärgat eller att marsvinet "kissar på sig". Det starka urinet kan då fräta bort pälsen mellan benen och det luktar fruktansvärt illa. Kontakta veterinär som får behandla marsvinet.

Ögoninflammation

Om marsvinets öga är irriterat, rinnande eller varigt är det troligtvis en ögoninflammation. Man kan också se en gråblå fläck i ögat och att marvinet kisar med det ögat. En ögoninflammation orsakas av bakterier eller virus och kan uppstå då marsvinet har fått något vasst föremål i ögat t.ex. ett höstrå, eller fått ett bett vid slagsmål. Kontakta veterinär som skriver ut en salva som du får dutta i ögat i någon vecka som gör att hornhinnan läker ihop bra.

Fatty eye

Detta är en kronisk ögonsjukdom där nedre delen av ögat hänger ner och man kan se lite av insidan av ögonkanten samt en vit fettkudde (därav namnet på sjukdomen). Detta är ganska vanligt hos marsvin och uppkommer oftast när de blir lite äldre. Det som har hänt är att det har bildats en fettkudde innanför nedre ögonkanten som gör att det blir som en utåtviknig av kanten, d.v.s. den hänger ut lite. Fatty eye medför att blinkningsmekanismen blir lite förstörd som i sällsynta fall kan leda till att ögat blir uttorkat och kanske inflammerat. Denna ögonsjukdom är inte smittsam och marsvinet lider inte eller har ont. Dock ska man inte avla på ett marsvin som har fatty eye eftersom det är en ärftlig sjukdom.

Tappat tand

Det kan hända att marsvinen tappar en eller båda framtänderna. Detta är inget livshotande eftersom tänderna växer ut igen. Marsvin klarar sig inte särskilt länge utan mat och ofta har de haft besvär att äta rätt länge innan man som ägare märker det. När de börjar få problem sitter de nämligen ändå och tuggar och petar i maten utan att de egentligen får i sig något. Marsvinet har därför problem med att äta och behöver hjälp med att få sin mat delad i små bitar och att man matar den med tex pureér. Tänder kan gå av om man släpper ner ett marsvin för fort i buren så den får ett för hårt slag mot tänderna. Avslagna tänder växer oftast ut igen men det tar tid, ibland flera månader. När de väl kommit ut är det inte ovanligt att de växer snett så de ändå har svårt att äta. Om den har tappat ena tanden kan man få behöva fila på den andra tanden så den inte blir för lång.

Värmeslag

Ett marsvin som har råkat ut för värmeslag är slö, flämtar och dreglar samt kan ha kramper. Värmeslag kan uppstå om temperaturen är över 30 grader och marsvinen inte har tillräckligt med skugga och ventilering. De är mycket känsliga för värme och det är inte ovanligt att de dör av att få värmeslag. Upptäcker man att ett marsvin som har fått värmeslag måste man agera fort då det är bråttom! Spraya marsvinet med kallt vatten och doppa ner marsvinets tassar i en skål med kallt vatten. Kontakta veterinär när man fått liv i marsvinet igen.

Trampdyneinfektion

Symptomen för trampdyneinfektion är svullna fötter, ovilja att röra sig och att när marsvinet rör sig så haltar den. Överviktiga marsvin kan drabbas, likaså om marsvinens burhygien är för dålig. Kontakta veterinär som hjälper med antibiotika och bandage. Tyvärr kan en trampdyneinfektion leda till någon ledinfektion om man har otur.